רשימה זו היא רשימה חלקית ולא מכילה את כל המרפאות שמטפלות בתוכים בישראל.

באחריות הבעלים של התוכי: חובה לוודא מראש מול המרפאה אליה פונים שיש לרופאים את הידע הציוד והנסיון לטפל בתוכים:


* מרפאת כל חי - רח' בנימין 37, רחובות. 08-9358535. מקרים חרום בלבד: 052-3218614.

* ד"ר עדי גנץ - רח' אלמגור 5, קריית שרת, (צפון) תל אביב. 077-5159020  למקרי חרום בלבד: 050-9159020.

* ד"ר חגי אלמגור, רח' סעדיה גאון 2, ירושלים. 02-6527292. מקרי חרום בלבד: 054-2209447